Bảng báo giá  đưa ra là hoàn toàn hợp lý với ví tiền, chúng tôi đưa ra sản phẩm này chủ yếu là phục vụ quý khách hàng